Aile Konutu Şerhi

Aile Konutu Şerhi

1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Medeni Kanun, mülkiyet sahibi eşin menfaatine karşılık “aile” menfaatini ön planda tutmuş ve aile konutu niteliğindeki gayrimenkul üzerindeki işlemlerde diğer eşin rızasının aranmasını öngörmüştür.

Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz.Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini tapu müdürlüğünden isteyebilir. Bahse konu şerhin koyulabilmesi için diğer eşin izni yahut bilgilendirilmesi gerekmemektedir.Malik olmayan eş, evlilik cüzdanı ve birlikte aynı evde ikamet ettiklerini kanıtlayan muhtarlıktan alınacak ikametgâh ile aile konutuna şerh koyulmasını Tapu Müdürlüklerinden talep edebilecek, şerh işlemi için herhangi bir mahkeme kararına da ihtiyaç duymayacaktır.

 Boşanma ve boşanma sebepleriyle ilgili merak ettikleriniz hakkında bilgilenmek için “boşanma” isimli makalemizi inceleyebilirsiniz.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *