Boşanmada Tazminat

Boşanmada tazminat ödenir mi? Ne kadar tazminat ödenir? Kusurlu da olsam tazminat alabilir miyim? … Sık sorulan soruların cevaplarını bir araya getirdik.

Boşanmada tazminat talebi özellikle çekişmeli boşanma davalarında eşlerin sıklıkla gündeme getirdiği taleplerin başında gelmekte, eşlerin anlaşmalı olarak boşanabilmesine de büyük ölçüde engel olmaktadır. Zira, boşanma davasında tazminat isteği, eşlerin boşanmaya sebep olan olaylarda kusurlarının ne ölçüde olduğu ile doğrudan bağlantılıdır ve eşler sürekli diğer eşin kusurlu olduğunu iddia etmektedirler.

Medeni Kanunumuzun 174. Maddesinde boşanma davalarındaki maddi ve manevi tazminat düzenlenmektedir;

“Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddî tazminat isteyebilir.

Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.”

Boşanma aşamasındaki çiftlerin eşlerinden isteyebilecekleri iki tür tazminat vardır. Birincisi, boşandıktan sonra maddi menfaati zedelenecek olan tarafın isteyebileceği maddi tazminat, ikincisi ise manevi olarak kişilik hakları zedelenen eşin isteyebileceği manevi tazminattır.

Boşanmada maddi tazminat talep edebilmek için eşin;

 • Boşanma halinde maddi durumu boşanma sebebiyle olumsuz etkilenecek olmalıdır. ( Örneğin; Eşlerin ortak olduğu bir aile şirketinin varlığı halinde boşandıktan sonra eşin ortaklığının devam etmeyecek olması durumu)
 • Boşanma davası açarken ya da boşanma gerçekleştikten sonra 1 yıl içerisinde mahkemeden talepte bulunmuş olması gerekir. (1 yıl geçtiken sonra tazminat istenemez)
 • Kusursuz ya da diğer eşten daha az kusurlu olması gerekir.

Boşanmada manevi tazminat talep edebilmek için eşin;

 • Kişilik haklarının diğer eş tarafından zedelenmiş olması gerekir. (Manevi olarak zarara uğramış olmalıdır.)
 • Boşanma davası açarken isteyebileceği gibi, boşanma gerçekleştikten sonra 1 yıl içerisinde mahkemeden manevi tazminat talebinde bulunmuş olması gerekir. (1 yıldan sonra tazminat talep edilemez.)
 • Tazminat istenen eşin kusurlu olması gerekir. (Tazminat isteyen eşin kusur oranının daha az olmasına bakılmaz, tazminat istenen eşin kusurlu olması yeterlidir.)
 • Manevi tazminata sebep olan olay ile eşte meydana gelen manevi zarar arasında uygun illiyet bağı olmalıdır. (Zarar, manevi üzüntü bu olay sebebiyle meydana gelmiş olmalıdır)

Kusurlu eş boşanmada tazminat alabilir mi?

Diğer eşten maddi ya da manevi tazminat istendiğinde mahkemece araştırılacak olan konu, eşlerin kusur durumudur. Boşanmada tazminat istenen eşin kusurlu olması durumunda mahkeme, zarar ispatlandı ise bir miktar tazminata hükmedecektir. Asıl önemli olan, eğer maddi tazminat talebi var ise tazminat isteyen eşin de kusurlu olduğu durumlardır. Böyle bir durumda, eğer her iki eş de kusurlu ise madditazminat istenen diğer eşin tazminat isteyen taraftan daha fazla kusurlu olduğunun ispat edilmesi gerekir. Ancak manevi tazminat talebinde tazminat isteyen eşin kusursuz olması ya da daha az kusurlu olması gerekmez. Sadece tazminat istenen eşin kusurlu olduğunun ispat edilmesi manevi tazminat için yeterlidir.

Boşanmada davasında kusur nasıl belirlenir? Hangi davranışlar kusurlu kabul edilir?

Kusurlu davranış, her boşanma davasının kendi dinamikleri çerçevesinde dosya hakimi tarafından kanaat getirilerek belirlenir. Ancak yine de, Yargıtay’ın bazı yerleşmiş içtihatlar (mahkemelerin yol gösterici olarak dikkate aldığı üst mahkeme kararlarıdır) ile boşanma davasında belirli kusurlu davranışlar belirlenmiştir;

 • Fiziksel şiddet uygulanması (Eşin dövülmesi ya da darp edilmesi)
 • Psikolojik şiddet uygulanması (Eşin psikolojik olarak sürekli zedelenmesi, aşağılanması, hakaret edilmesi)
 • Aşırı cimri davranmak suretiyle eşine ekonomik şiddet uygulamak
 • Sadakatsizlik (Aldatma, evlilik dışı kişilerle yakınlık kurma)
 • Eşin ve çocuğun bakımı ve geçimi ile ilgilenmemek
 • Cinsel ilişkiden kaçınma
 • Eşin çocuklara kötü davranması
 • Zina (Evlilik dışı kişi ile cinsel ilişkiye girilmesi)
 • Eşin güven sarsıcı davranışlarda bulunması vb

Boşanırken ne kadar tazminat alabilirsiniz?

Boşanma davalarında tazminat miktarı belirlenirken hakim tarafından birçok etken beraber değerlendirilir. Mahkeme tarafından kusurlu olduğuna kanaat getirilen eşin diğer eşe ödeyebileceği bir tazminat miktarı belirlenmesi gekerir. Bu nedenle, eşin sosyo ekonomik durumu araştırılır, aylık kazancı, yaptığı ödemeler vs gibi birçok etken bir arada değerlendirilir. Bu noktada, kusurlu eşin diğer eşe verdiği zararın miktarı gibi maddi tazminat ödenecek eşin de kusurlu olup olmadığı, kusurlu ise kusur oranı dikkate alınır. Örneğin; 50000. TL istenen eşin aylık geliri yüksek de olsa, maddi tazminat isteyen eşin de kusurlu olduğu durumlarda mahkeme tarafından 20000.TL ödenmesine karar verilebilmektedir. Bu nedenle, boşanma davasında boşanma avukatları ile davanın gidişatına göre maddi tazminat istenen eşin kusurunun ispat edilebilmesi kadar maddi tazminat isteyenin de kusursuz ya da daha az kusurlu olduğunun ispat edilebilmesi önemlidir.

 

 

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *