Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku
Telif hakları ve eser sahipliğinin ihlalinden doğan davalar
Marka, patent, tasarım, faydalı model başvuruları,
Türk Patent Enstitüsü kararlarına karşı itiraz ve dava sürecinin takibi
Marka, patent, tasarım, faydalı model yenileme, adres ve unvan değişikliği işlemleri
Avrupa Birliği topluluk markası ve diğer uluslararası marka başvuruları
Marka, patent, tasarım, faydalı model iptal ve hükümsüzlük davaları
Marka, patent, tasarım, faydalı model devir sözleşmelerinin hazırlanması
Marka, patent, tasarım, faydalı model haklarına tecavüz ve tazminat davaları