Seçkin Hukuk & Danışmanlık Ofisi, farklı alanlarda hukuki hizmet veren hukuk bürolarında deneyim kazanmış olan Av. Seçkin Göker Kemer tarafından kurulmuş olup, uzman gerçek ve tüzel kişi sektör danışmanları ile işbirliği içerisinde danışmanlık, avukatlık ve arabuluculuk hizmetleri sunmaktadır. Seçkin Hukuk & Danışmanlık Ofisi; Şirket DanışmanlığıYerli ve Yabancı Sermayeli Şirket KuruluşlarıSözleşmeler Hukukuİş HukukuFikri Mülkiyet HukukuCeza HukukuTicaret Hukukuİcra ve İflas HukukuKira ve Gayrimenkul HukukuKentsel Dönüşüm HukukuAile Hukukuİdare ve Vergi HukukuMiras HukukuSigorta Hukuku, Uluslararası Ticaret HukukuYabancılar Hukuku, Bilişim HukukuTüketici HukukuSağlık Hukuku ve Malpraktis Davaları alanlarında hukuki hizmet vermektedir.

Avukatımız

Avukat Seçkin Göker Kemer, İzmir doğumlu olup liseyi Pendik Süper Lisesi’nde tamamladıktan sonra 2006 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girerek başarı bursu ile okumuş, 2010 yılında okulu derece ile bitirmiştir. 2011 yılından bu yana İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat olup, Markaların Ulusal ve Uluslararası Tescili konulu tezi ile İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası Ticaret Hukuku ve AB Tezli Yüksek Lisans programını tamamlamıştır. Avukat Seçkin Göker Kemer, Fikri ve Sınai Haklarda Problemler ve Çözüm Yolları, Ceza Muhakemesi Hukukunda Müdafiilik, İş Hukukunda Güncel Sorunlar, Sözleşmeler Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Sağlık Hukuku Eğitim Programı gibi hukuki seminerlere katılmıştır. Türk Patent Enstitüsü bünyesinde kayıtlı Marka ve Patent vekili olan Avukat Seçkin Göker Kemer İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk İngilizcesi, İstanbul Barosu Hukuk İngilizcesi ve Terminolojisi, İstanbul Barosu Ceza Muhakemesi Kanunu Meslek İçi Eğitim Sertifikalarına sahiptir.

İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk Sertifikasına sahip olan Av. Seçkin Göker Kemer, iş hukuku ve ticaret hukuku davalarında arabuluculuk yapmaktadır.