İşe İade Davasında Arabuluculuk

İşe İade Davasında Arabuluculuk

İşe iade davasında arabuluculuk dava şartı olup, arabuluculuk başvurusunun dava açılmadan önce yapılması gerekmektedir. Aksi halde dava usulden reddedilir.

İşe iade davasında arabuluculuk başvurusu da diğer işçilik alacaklarına ilişkin davalarda olduğu gibi zorunludur. Ancak; işe iade davası diğer işçilik alacağı davalarından ayrı ve farklı değerlendirildiği için, arabuluculuk sonrası dava açma süresi ve arabuluculuk ücreti gibi bazı konularda özellik arz etmektedir.

Arabuluculuk nedir?

Arabuluculuk, mahkeme aşamasına gelmeden önce tarafların bir araya geldiği ve dava açmadan uyuşmazlığı çözmeyi hedefleyen barışçıl bir çözüm yoludur. Hukuk sistemimizde yeni bir kurum olan arabuluculuk sayesinde birçok uyşmazlık, uzun süren dava aşamasına gerek kalmadan çözüme ulaşmaktadır. Böylelikle hem taraflar kısa bir süre içerisinde uyuşmazlığı ortadan kaldırmakta ve memnun olmakta, hem de mahkemelerin iş yükü azalmaktadır.

Arabuluculuk zorunlu mudur?

Arabuluculuk ihtiyari (isteğe bağlı) olarak da yapılmakla birlikte, işe iade, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai, yıllık izin alacağı gibi işçilik alacakları ile ticari alacak ve davalar için zorunludur. Bu nedenle, işe iade davasında arabuluculuk zorunlu olup, başvuru yapılmadan dava açılamamaktadır.

İŞE İADE DAVASINDA ARABULUCULUK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İşe iade davasındaa arabuluculuk başvurusu yapmak için, davanın açılması için yetkili yer adliyesindeki arabuluculuk merkezine başvuruda bulunulması yeterlidir. Başvuru esnasında arabuluculuk merkezi tarafından verilecek olan ve taleplerin yer aldığı formun doldurulması yeterli olup kimlik dışında herhangi bir belge ibrazı zorunlu değildir. Başvuru yapıldıktan sonra Adalet Bakanlığı bünyesinde kayıtlı arabuluculardan birine dosya ataması yapılmakta ve arabuluculuk süreci başlamış bulunmaktadır.

İşe iade davasında arabuluculuk süreci nasıldır?

Arabuluculuk başvurusu yapıldıktan ve dosyaya bir arabulucu atandıktan sonra arabulucu taraflar ile iletişime geçer ve ilk oturum için gün belirler. Taraflar ilk oturuma davet edilir ve bu oturumda işçinin talepleri ile işverenin bu taleplere karşı cevapları üzerinde görüşülerek, fesih anında meydana gelen iletişimsizlik aşılmaya ve taraflar uzlaştırılmaya çalışılır.

İşe iade davasında arabuluculuk süresi, dosyasının arabulucu tarafından kabul edilmesinden itibaren 4 haftadır ve bu süre sonunda görüşmenin sonlandırılması gerekmektedir.

Süreç sonunda taraflar anlaşırlar ise anlaşma belgesi ve anlaşıldığına dair son tutanak; anlaşamazlar ise anlaşılamadığına dair son tutanak düzenlenir.

Anlaşma sağlanamaması halinde, başvuran işçi, son tutanağı dava dilekçesine ek yaparak davasını açabilecektir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus dava açma süresidir. İşe iade davasında arabuluculuk süreci sonunda düzenlenen son tutanak tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde davanın açılması gerekmektedir. Aksi halde dava reddedilecektir.

İşe iade davasında arabuluculuk ücreti ne kadardır?

İşe iade davasında arabuluculuk ücreti, işçinin işe iade talebii kabul edilirse işçiye ödenmesi gereken boşta geçen süreye ilişkin ücret üzerinden hesaplanmaktadır. İşçinin işe iade edilmeyeceği konusunda anlaşma sağlanır ise boşta geçen süre ve işe başlatmama tazminatı üzerinden hesaplama yapılacaktır. İki halde de anlaşma tutarı 11.333,33 TL’nin altında ise arabuluculuk ücreti 680.TL, bu rakamın üzerinde ise kademeli olarak tarifeye göre yüzde hesabı ile belirlenecektir.

Aksi kararlaştırılmadı ise işe iade davasında arabuluculuk ücreti kanun uyarınca taraflarca eşit olarak ödenmektedir.

Ancak işveren, işçinin işe iade talebini tümüyle reddediyor ise, yapılan feshin geçerliliğini iddia ediyor ise bu durumda taraflar anlaşma sağlayamadığından anlaşamama durumunda arabulculuk ücreti arabulucuya devlet tarafından ödenmektedir.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *