iştirak nafakası

İştirak Nafakası

İştirak Nafakası Nedir?

İştirak Nafakası, boşanma davası sonucu evliliğin sonlandırılmasını kararının ardından, çocuğun/çocukların velayet hakkı kendisine verilmeyen tarafın, çocuğun ihtiyaçlarının karşılanması için maddi durumlar göz önüne alınarak mahkeme tarafından belirlenen oranda, velayeti alan tarafa genellikle aylık olarak ödenmesine hükmedilen paradır.

İştirak nafakası diğer adıyla katılma nafakası,  ebeveynlerin birlikteliklerinden doğan ve dolayısıyla ortak sorumluluğa sahip oldukları çocuklarının bakım yükümlülüklerini düzenleyen mali bir zorunluluktur. Burada yasa koyucu, çocukların bakımı ile ilgili maddi yükümlülüklerinin yalnızca velayeti almaya hak kazanan tarafın değil kendi kudreti ölçüsünde her iki tarafın da üstlenmesi gerektiğini ön görür.

İştirak nafakası, bir bakıma çocuğun bakım masraflarına yapılan katılımdır ve boşanma durumunda çocuk için hükmedilen maddi miktardır.

 Boşanma sürecini sorunsuz bir şekilde yürütmek için “ boşanmada erkeğin hakları ” konulu makalemize göz atabilirsiniz.

Türk Medeni Kanunu’nun 327. maddesi küçüğün bakımı ve eğitimi için gerekli masrafların ebeveynler tarafından karşılanması gerektiğini öngörür. Kanunda ebeveynlerin bakım borcunun çocuk ergin olana kadar devam ettiği belirtilmiştir. (mad. 328) Yine aynı maddenin devamında ergin olduğu halde çocuğun eğitim durumu devam ettiği sürece ailenin kendi imkanları ölçüsünde bakım yükümlülüğünün devam ettiği vurgulanmaktadır.

İşritak Nafakası Hakkında Bilgiler

  • İştirak Nafakası, çocuk ya da çocukların bakımı için alınan nafakadır.
  • Hukukumuzda çocuğun hakları üstün nitelikli haklardan kabul edilmiştir ve iştirak nafakası ile ilgili yapılan düzenlemeler bu durum göz önüne alınarak hazırlanmıştır.
  • İştirak nafakası isteme hakkı kural olarak çocuğun velayetini elinde bulunduran tarafa aittir. Çocuğun bakımını fiilen üstlenen taraf iştirak nafakası  isteme ve bunun için dava açma hakkına sahiptir.
  • Ayırt etme yetisine sahip olan çocukların da bakım ve eğitim giderlerinin karşılanması için dava açma hakkı vardır.
  • Kanun, kadın veya erkek ayırt etmeden çocuğun bakımını her iki tarafında yükümlülüğü olarak görür.
  • Boşanma durumlarının yanı sıra evliliğin iptali ya da ayrılık durumlarında da iştirak nafakasına hükmedilebilir.
 Boşanma, ayrılık ve evliliğin iptali durumları ile ilgili daha ayrıntılı bilgi almak için "boşanma" konulu makalemizi okuyabilirsiniz.

İştirak Nafakası Şartları Ve Usulleri

Türk Medeni Kanunu, iştirak nafakası şartlarının belirlerken, nafaka yükümlüsü olan kişinin maddi durumunu göz önünde bulundurarak, yapılan inceleme ve araştırmanın ardından kişinin ödeyebileceği uygun rakama karar verir. İştirak nafakası ödemekle yükümlü olan kişinin maddi gücü yoksa ya da yetersiz ise hakim iştirak nafakasına hükmetmeye bilir.

İştirak nafakası boşanma davası içerisinde ya da sonrasında açılacak yeni bir dava ile karara bağlanabilir. Nafaka alacaklısı boşanma davası sonrasında da ikametgahının bulunduğu yerleşim yeri mahkemelerine başvurarak dava açabilir.

İştirak nafakası alabilmek için özel bir başvuru yapılması zorunlu değildir. Mahkeme, tarafların başvurularının dışında da gerekli şartların mevcudiyeti halinde re’sen iştirak nafakası verilmesine hükmedebilir. Anlaşmalı boşanma durumlarında da durum aynıdır, özellikle eşlerden birine maddi durum yardımı amacıyla verilen yoksulluk nafakası alabilmek için anlaşmalı boşanmada protokolünde yoksulluk nafakası talebi yer alması gerekirken, çocuklar için düzenlenecek iştirak nafakasında özel bir başvuru aranmaz. Kamu düzeninden kabul edilen iştirak nafakası için hakim, gerekli gördüğü durumlarda nafakanın ödenmesini talep edebilir.

  Yoksulluk nafakası, yoksulluk nafakası şartları, miktarı ya da TMK'daki yeri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi alabilmek için " Yoksulluk Nafakası " konulu yazımıza göz atabilirsiniz.

2 Comments

2 thoughts on “İştirak Nafakası
  1. […] Çocuklar için bakım ve eğitim parası almanın koşulları ile ilgili merak ettiklerinizi "iştirak nafakası" konulu makalemizde […]

  2. […]  İştirak nafakası ile ilgili daha ayrıntılı bilgi almak için " İştirak Nafakası " konulu yazımıza göz […]

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *