Kentsel Dönüşüm Hukuku
Riskli Yapı Tespitinden binanın yeniden inşa edilmesine kadar hukuki danışmanlık hizmeti
Kat karşılığı İnşaat sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi
Müteahhit ile yapılan sözleşmelerde inşaat tesliminde süre uzatımı, işin yarım bırakılması gibi durumlar için cezai şart belirlenmesi ve gerektiğinde tahsili
Yıkım ve yeniden inşaya rıza göstermeyen maliklere ilişkin işlemlerin takibi
Yıkılacak binadaki dairelerini boşaltmayan kat malikleri ve kiracılara karşı hukuki işlemlerin takibi, diğer kat maliklerinin bu nedenle uğradıkları zararın, zarara sebep olan kat maliklerinden tahsili
Kentsel dönüşüm kredisi ve kira yardımları başvuruları ve takibi