istanbul-kentsel-donusum

Kentsel Dönüşüm Süreci

Kentsel Dönüşüm 

Kentsel Dönüşüm ile ilgili toplumda yanlış oluşan bilginin aksine, binanızın riskli yapı tespiti için diğer kat maliklerinin rızasına ya da çoğunlukla alınmış bir karara ihtiyacınız bulunmamaktadır. Riskli binaların tespiti, maliklerin tapu ve kimlik fotokopisi ile, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca lisans verilmiş olan kurum veya kuruluşlara başvuruda bulunmaları ile kolaylıkla yapılabilmektedir.

Riskli Yapıların Yıkım Süreci

Kentsel dönüşümün diğer bir aşaması olarak riskli yapı tespiti akabinde Belediye tarafından tüm kat maliklerine binanın boşaltılması için süre verilmektedir. Riskli yapı tespiti kesinleşen binanın, kat maliklerince kendiliğinden boşaltılması ve yıkılması esastır. Bu süre içerisinde müteahhit ile sözleşme imzalanamaması ve yıkımın gerçekleşmemesi halinde yıkım Belediye tarafından yapılacak ve yıkım masrafları kat maliklerine yüklenecektir.

Riskli yapılardan çıkmamak çok tehlikeli

Uygulamada ne yazık ki, bazı kat malikleri ya da kiracılar, kendi taleplerinin hayata geçmesi uğruna hem kendi can güvenliklerini hem de diğer kat malikleri ve kiracıların can güvenliğini tehlikeye atıp binayı boşaltmamak için direnmektedirler. Bu durumda hazırlanan ihtarnameler ve kanuni diğer yaptırımlar ile  binanın boşaltılması sağlanabilmektedir. Yukarıda da değindiğimiz üzere, yıkımı gerçekleşen binanın maliklerin sahip oldukları hisselerin en az 2/3 çoğunluğu ile alınacak bir karar ile binanın yeniden inşası için müteahhit firma ile sözleşme yapılmalıdır.Anlaşmaya rıza göstermeyen ve azınlık niteliğindeki 1/3 hisse sahiplerinin hisseleri satışa çıkarılır ve bu hisselerin alımında diğer kat maliklerinin öncelikleri bulunmaktadır. Hisselerin diğer maliklerce de alınmaması halinde bahse konu hisseler kamulaştırılır.

Burada önemli olan husus, azınlık haklarının çoğunluk ve müteahhit firmaya karşı korunabilmesi, çoğunluk haklarının azınlık tarafından sürüncemede bırakılmasının önüne geçilmesi ve müteahhidin taahhütlerine sadık kalmasının sağlanabilmesidir.

Kentsel Dönüşüm Sürecinde Müteahhit İle Yapılan Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri Noterde Yapılmalıdır

Kentsel dönüşüm sürecinde en çok ihtilaf çıkan ve dikkat edilmesi gereken nokta, müteahhitle yapılan sözleşmenin noterde düzenleme şeklinde yapılması gerektiğidir. Kentsel dönüşüm sürecinin uzunluğu ve tarafların karşılıklı talepleri sebebiyle kat malikleri sürecin bir an önce bitmesi amacıyla müteahhitle sözleşmelerini adi yazılı olarak yapmakta ve hak kayıpları yaşamaktadırlar.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *