Kira ve Gayrimenkul Hukuku
Kira sözleşmelerinin hazırlanması ve incelenmesi
Kira alacaklarının tahsili
tahliye davaları
Kira tespit davaları
Gayrimenkul satın alma, satış vaadi sözleşmelerinin hazırlanması
Tapu iptali ve tescil davaları
Tapu kütüğünün düzeltilmesi davaları
Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması ve incelenmesi
Kamulaştırma davaları
Kamulaştırmasız el atma davaları
Ecrimisil davaları
Ortaklığın giderilmesi davaları