Marka Davaları

Marka Davaları

Marka Davaları, Sınai Mülkiye Kanunu’ndan dayanağını alan ve tescilli marka sahibini taklit markalara karşı koruyan davalardır.

Tescilli marka sahibi hangi marka davalarını açabilir?

 1. Resmi Marka Bülteninde Yayınlanan Markalara İtiraz Hakkı
 2. Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurumu Kararlarına Karşı Dava Hakkı
 3. Markanın Kurum Tarafından İptalinin İstenmesi
 4.  Marka Hükümsüzlük Davası
 5. Markaya Tecavüz Nedeniyle Tazminat Davası
 6. Ceza Davası

  Resmi Marka Bülteninde Yayınlanan Markalara İtiraz Hakkı

  Tescilli marka sahibi, genel mahkemelerde marka davaları açabileceği gibi, taklit markaların Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescil başvurusu işlemlerine itiraz etme hakkına da sahiptir.

  Taklit markalar, tescilli bir markanın bilinmişliği ve güvenilirliliğinden haksız kazanç elde etmek için bilinçli oluşturulsalar da, bazı durumlarda Türk Patent ve Marka Kurumu benzerlik araştırmasından geçip Resmi Marka Bülteninde ilan edilebilmektedir.

  Marka tescil başvuru sürecindeki aşamalar için "marka tescili" makalemizi inceleyebilirsiniz.

  Tescilli marka sahibi, Kurum tarafından benzer görümeyip bültende yayınlanan markaların tescil işlemine itiraz etme hakkına sahiptir. BU itiraz markaların bültene çıktığı tarihten itibaren 2 ay içerisinde ve Türk Patent ve Markalar Kurumu’na yapılmaktadır.

  Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurumu (YİDK) Kararlarına Karşı Dava Hakkı

Marka tescili sürecinde, markanın ilanına itiraz eden tescilli marka sahibi, bu itirazın itirazlar birimi incelemesi ile kabul edilmemesi halinde tekrar itiraz hakkına sahiptir. Tescilli marka sahibi, bu itiraz neticesinde verilen YİDK kararlarına karşı ise 2 ay içerisinde genel mahkemelerde kararın iptali için dava açma hakkına sahiptir.

Markanın Kurum Tarafından İptalinin İstenmesi

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu uyarınca ilgili kişiler marka iptal talebini aşağıdaki hallerde Kurum’dan isteyebilirler:

 • Kanunun 9 maddesinin birinci fıkrasında yazan durumlardan birinin varlığı halinde
 • Tescilden itibaren 5 yıl kullanılmaması halinde
 • Markanın yaygın bir ad haline gelmesi halinde
 • Markanın niteliği, kalitesi ya da coğrafi kaynağı konusunda halkı yanıltması
 • Ortak marka ve garanti markalarının kanunun 32. maddesine aykırı kullanılması

Marka Hükümsüzlük Davası

Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 5. ve 6. maddesinde yazılı hallerden birinin olması durumunda hükümsüzlük davası açılabilir. Bahse konu maddeler, markanın tescilinde mutlak ve nısbi red nedenleri olup aslen marka olarak tescil edilebilirliğe ilişkin unsurlardır.

Ancak tescilli marka sahibi, bu taklit markanın kullanımını bildiği halde 5 yıl boyunca sessiz kalır ise hükümsüzlük davası açma hakkını kaybeder.

Markaya Tecavüz Nedeniyle Tazminat Davası

Tescilli marka sahibi, markasına tecavüz niteliğindeki marka kullanımları nedeniyle tazminat davası açma hakkına sahiptir. Markaların aşağıdaki şekilde kullanımları, marka hakkına tecavüz olarak kabul edilir ve tescilli marka sahibine tazminat talep hakkı doğururur:

 • Tescilli markanın aynısını ya da ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanarak markayı taklit etmek
 • Markanın taklit olduğunu bildiği ya da bilmesi gerektiği halde bu taklit markalı ürünleri satmak, herhangi bir şekilde ticaret alanına çıkarmak, dağıtmak, ticari amaçla elde bulundurmak, ihraç etmek, ithal işlemine tabi tutmak veya bu ürüne ilişkin sözleşme yapma teklifinde bulunmak
 • Lisanslı olarak kullandığı markayı, lisans şart ve koşulları dışında genişletmek ya da bu hakları 3. kişilere devretmek
 • Markayı, marka sahibinin izni olmaksızın Kanunun 7. maddesinde sayılan şekilde kullanmak

Ceza Davası

Tescilli markası, izni dışında kanunda belirtilen şekillerde kullanılan marka sahibi, savcılığa suç duyurusunda bulunarak, taklit ve izinsiz kullanımın cezalandırılmasını talep edebilir.

Açılacak olan ceza davasında yargılama neticesinde marka hakkına tecavüz eden kişiler hakkında aşağıdaki cezalara hükmolunabilir:

 • Tecavüz niteliğindeki kullanımlarda bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası
 • Tescilli markayı bulunduğu yerden kaldırma durumunda bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası
 • İzinsiz olarak başkasına ait markayı devreden, rehin ya da lisan verme durumunda iki yıldan dört yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası

Bu suçların kovuşturulması şikayete bağlıdır. Şikayet olmadan re’sen dikkate alınmazlar.

1 Comment

One thought on “Marka Davaları
 1. […] marka sahiplerinin hak ihlali nedeniyle açabileceği davalar için "marka hukuku davaları" yazımıza göz […]

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *