Marka Tescili

Marka Tescili Nasıl Yapılır?

Marka tescili işletmeleri birbirinden ayıran ibarelerin,  6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu uyarınca Türk Patent ve Marka Kurumunca korunmasıdır.

Patent tescili ve marka tescili aynı şey midir?

Marka tescili yaygın bir şekilde yanlış kullanılmakta ve halk arasında patent tescili, patent alma gibi söylemlerle ifade edilmektedir. Halbuki, patent tescili başka bir süreç olup, daha çok bir buluş tescilini anlatmaktadır.

Marka tescili zorunlu mudur?

Marka tescili zorunlu bir hukuki süreç değildir ancak günümüz ticari hayatta olmazsa olmaz bir hal almıştır. Ticari hayatta yapılan en büyük yanlışlardan biri de ticaret ünvanının ticaret siciline tescil ettirilmesi ile ticaret ünvanı ya da markanın da tescil edildiği yanılgısıdır.

Ticaret sicil memurluğu, sicile tescil ettirilen marka ya da ticaret ünvanının marka olarak kullanılabilirliği, daha önceden tescil edilip edilmediği gibi konuları araştırmaz. Bu nedenle, aslında ticaret sicilde tescil edilip ticari hayatta kullanılan bir ticaret ünvanı veya marka daha önce başka birisi tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu’nda tescil ettirilmiş olabilir. Böyle bir durumda markanın hak sahibi Kurum nezdinde tescil yaptıran kişi olup, tazminat davası, markanın kullanılmasının önlenmesini isteme davası açabilir, tescilli markanın kullanıldığı diğer işletmenin tabelasını indirtip  ürünlerini toplatabilir.

Tescilli marka sahiplerinin hak ihlali nedeniyle açabileceği davalar için "marka hukuku davaları" yazımıza göz atabilirsiniz
Marka tescili süreci nasıldır?

Marka tescilinde en önemli nokta, tescil edilmek istenen markanın ya da tescile engel olacak kadar benzerinin daha önceden tescil başvurusunun yapılıp yapılmadığının tespit edilmesidir. Marka araştırması dediğimiz bu aşamada, markayı oluşturan kelimeler, logosu, sloganı hepsi ayrı ayrı araştırmaya tabi tutulmalıdır.

Tescile elverişli olduğuna kanaat getirilen markanın tescil başvurusu, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde kayıtlı marka vekilince yapıldığı gün, saat, dakika itibariyle Kurum kayıtlarında yerini alır. Başvuru zamanı ve hatta saati marka tescili sürecinde çok önemlidir. Zira, marka tescilinde tescilde öncelik ilkesi geçerli olup, saniye farkı ile önce yapılmış olan marka başvurusu nedeniyle dahi hak kayıpları yaşanablmektedir.

Tescil başvurusu gerçekleştirilen marka, Kurum tarafından öncelikle şekli bir incelemeye akabinde ise benzerlik araştırmasına tabi tutulur. Benzerlik aaraştırmasından geçen marka, Resmi Marka Bülteninde 2 ay süre ile ilanda kalır. Bu ilan, 3. kişilerin var ise itirazlarını bildirmeleri için kanun ile düzenlenmiştir.

İlan süresi boyunca itiraz gelmeyen marka tescili başvurusu, marka tescil belgesi düzenleme ücretinin 2 ay içerisinde başvuru sahibi tarafından Kuruma ödenmesi akabinde tescil edilmiş olur. Tescil işlemi sonuçlanan markaya tescil belgesi düzenlenir.

Marka tescili ne kadar süre geçerlidir?

Marka tescilinin koruma süresi 10 yıldır. Bu süre, 10 yılın sonunda yine 10’ar yıllık dönemlerle sonsuza kadar uzatılabilmektedir.  10 yıllık koruma süresi, tescil kararı verildiği tarihten değil, marka başvurusunun sisteme girişinin yapıldığı tarihten itibaren geçerlidir. Bu nedenle marka başvurusunun yapılma zamanı önemlidir ve çoğu marka sahibi, 10 yılın hesabında yanılgıya düşerek marka yenileme sürelerini kaçırmaktadır.

Marka yenileme süresi kaçırılırsa ne olur?

Markaların yenilenmesi, 10 yılın sonunda sadece yenileme harcının yatırılması ile mümkün olmaktadır.  Ancak marka yenileme süresinin kaçırılması halinde alernatif bir yol bulunmamakta ve marka kullanılmak isteniyor ise tüm marka tescil başvurusu süreci tekrarlanmalıdır. Bu nedenle marka koruma süresinin ve yenileme dönemlerinin takibi önemlidir.

Marka tescil işlemleri ne kadar sürer?

Marka tescili, başvurusu yapılmış ve Kurum tarafından yapılan benzerlik araştırmasını geçip ilana çıkmış bir markaya, 3. kişilerce itiraz edilmez ve akabinde tescil belgesi düzenleme ücreti hemen yatırılır ise ortalama 4 – 6 ay kadar sürmektedir. Ancak marka başvurusu Kurum tarafından reddedilir ise bu red kararına karşı itiraz prosedürü işletileceğinden yahut marka ilanda iken itiraz gelir ise bu itiraza karşı hukuki yollar izleneceğinden başvuru ortalama 4 ay daha uzayabilmektedir.

Marka tescil ücreti ne kadar?

Marka tescil ücretinde maliyete etki eden en önemli faktör markanın hangi sınıflarda tescil edileceğidir. Marka tescil başvurusu yapılırken Kurum, markanın tescil edilmek istendiği sınıf başına her yıl belirlediği oranda sınıf harcı talep etmektedir.

Marka sınıfları, markanın kullanılacağı mal veya hizmetleri belirleyen sınıflandırma olup, markanın hangi sektörde kullanılacağına göre değişkenlik göstermektedir. Markanın tescil edilmesinde sınıf engeli bulunmamaktadır. Sınıf harcı ödenmek suretiyle tüm 45 sınıfta da tescil mümkündür.

Başvurusu Kurum tarafından reddedilmeyen, herhangi bir 3. kişi itirazı gelmeyen bir markanın tescilinde 2 ödeme aşaması bulunmaktadır.

  1. Başvuru yapılırken ödenen sınıf harcı + marka vekiline ödenen danışmanlık ücreti
  2. Süreç sonunda marka onayı geldikten sonra ödenecek olan marka tescil belgesi düzenleme ücreti

Marka başvuruları genelde iki sınıfta yapılmakta olup, iki sınıflı bir marka tescil başvurusunun yukarıdaki iki ödeme dahil maliyeti ortalama 1800-2000.TL arasında değişmektedir.

Marka tescili için ne gereklidir?

Marka tescili için, tescili gerçekleştirecek olan vekilinizin size iletmiş olduğu vekaletnameyi doldurmanız (ad-soyad / ticaret ünvanı, adres, TC kimlik No / Vergi Numarası, tarih ve imza şeklinde) ve bu vekaletnameyi vekilinize iletmeniz yeterlidir. Başvuru için sicil ya da oda kaydı, vergi levhası, kimlik fotokopisi, ikametgah vs gibi hiçbir belge istenmemektedir.

Vekaletnamenin noter onaylı olması gerekmemekte, doldurulan vekaletin mail ortamında dahi iletilmesi ile işlemler hemen yapılabilmektedir.

Detaylı bilgi için 0 506 676 40 42 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.

1 Comment

One thought on “Marka Tescili
  1. […] tescil başvuru sürecindeki aşamalar için "marka tescili" makalemizi […]

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *