Nafaka

Nafaka

NAFAKA

Nafaka, kelime anlamı olarak geçimlik olarak tanımlanabilecek “infak” kelimesinden üretilmiş, hayatını devam ettirebilmek yani geçinmek için gerekli olan şeylerin bütününü temsil etmektedir.

Nafaka; Eşlerin, çocukların (altsoyun) anne ve babanın (üstsoyun) veya kardeşlerin muhtaç duruma düşmeleri halinde, ihtiyaçlarının yine eş, üstsoy ve altsoy aracılıyla karşılanması için yasalar karşısında kurallarla korunan yardım yükümlülüğüdür.

“Boşanma davası esnasında ya da sonrasında, boşanma sebebiyle maddi anlamda zorluk çeken ya da çekecek olan eşe, diğer eş tarafından belirlenen periyotlarda düzenli olarak ödenen/ödenecek paradır.” Nafaka talebi, çeşidine göre boşanma kararının verilmesinden önce ya da sonrasında gerekli koşulların karşılanıp karşılanmadığına bakılarak elde edilir.

Nafaka Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Türk Medeni Kanunu boşanma sonrası hem kadına hem de erkeğe eşit haklar tanımıştır ve nafaka talebi bu haklardan biridir.

 • Ağır kusur söz konusu olduğu durumlarda nafakadan söz edilmez.
 • Toptan ödenebileceği gibi aydan aya da ödenebilmektedir.
 • Ödemenin miktarı eşlerin maddi durumlarına göre belirlenmektedir.
Boşanma sürecinin sorunsuz bir şekilde yürütmek için “boşanmada erkeğin hakları” konulu makalemize göz atabilirsiniz.

Nafaka Çeşitleri Nelerdir?

Boşanma davası sürecinde ve sonrasında çiftler için Medeni Kanun ile belirlenmiş farklı nafaka çeşitleri bulunmaktadır.
Nafaka ile ilgili Türk Medeni Kanun 175. Maddesi, boşanma sürecinin çiftlerden birini yoksulluğa sürükleyeceği durumlarda, diğer tarafın mali gücü oranında nafaka isteyebileceğini hükmetmektedir. Türk Medeni Kanunu burada kusuru daha ağır olmamak koşulluyla şeklinde bir koşul koyar. Yine aynı madde ile belirtilmiştir ki; Nafaka davalarında nafaka ödemekle yükümlü olan tarafın kusuru aranmaz.
Tarafların boşanma sürecini daha uygun koşullarda geçirebilmeleri ve boşanmanın çiftlerin hayatı üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletmek amacıyla hazırlanmış çeşitleri bulunmaktadır. İlgili talebin sebebine ve zamanına ve koşullarına bakılarak 4 farklı nafaka çeşidi ortaya konmuştur.

Nafaka Çeşitleri

 1. Tedbir Nafakası
 2. İştirak Nafakası
 3. Yardım Nafakası
 4. Yoksulluk Nafakası
 Boşanma sürecini sorunsuz bir şekilde yürütmek için “boşanmada kadının haklarıkonulu makalemize göz atabilirsiniz.
 1. Tedbir Nafakası

Tedbir nafakası, boşanma davası öncesinde, boşanma sürecinde ve sonrasında boşanan tarafların mağdur duruma düşmesine engellemek amacıyla hem kadın hem de erkek tarafından talep edilebilecek niteliklere sahip bir çeşididir.

Tedbir nafakası, boşanma davası öncesinde talep edilebilmektedir ve şartları istenilen şekilde karşılanıyorsa, yine boşanma davası öncesinde başlatılabilmektedir. Burada Tedbir nafakası dava öncesinde geçici olarak verilebilir, sonrasında mahkemeden çıkacak kararın niteliğine göre hâkim tarafından iptaline hükmedilebilir.

Tedbir nafakası talebi için gerekli koşullar sağlanıyorsa, yükümlünün işsiz olması nafakaya hükmedilmesine engel değildir.

Tedbir nafakası bu özelliğiyle iki temel başlık altında incelenmelidir.

 1. Boşanma Davası Öncesinde Tedbir Nafakası

  Boşanma davası öncesinde eşlerin ve çocukların boşanma sürecinde yaşayacakları şartlar göz önüne alınarak ayrı bir dava niteliğinde açılmaktadır. Boşanma davası öncesinde tedbir nafakasına hükmedilebilmesi için eşlerden birinin (kadın veya erkek) bu süreçte ayrı yaşamak için geçerli sebepleri olduğu her türlü delil ile ispat edilmelidir.

 2. Boşanma Davası Sürecinde Tedbir Nafakası

Tedbir nafakası aynı zamanda boşanma davası sürecinde de açılabilmektedir. Boşanma davası devam ederken ortaya çıkabilecek durumlarda gerekli koşulların sağlandığı düşünülüyorsa boşanma davası devam ederken de tedbir nafakasına başvurmaya hak kazanılabilir.

 Tedbir nafakası, tedbir nafakası şartları, miktarı ya da TMK'daki yeri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi alabilmek için " Tedbir Nafakası " konulu yazımıza göz atabilirsiniz.

İştirak Nafakası:


İştirak nafakası, alacaklısına göre düzenlenmiştir. İştirak nafakası, “çocuklar için olan nafaka” şeklinde tanımlanabilir. Boşanma sonrasında, çocuğun gerekli iletişimi sağlanmasının yanı sıra bakım, eğitim ve sağlık giderlerinin en uygun şekilde karşılanması için tayin edilebilecek nafaka çeşidine “iştirak nafakası” denilmektedir.

Boşanma esnasında ve sonrasında çocuğun boşanma sürecinin yarattığı olumsuz zeminden etkilenmemesi yahut bunun en asgari düzeyde tutulabilmesi için iştirak nafakası geliştirilmiştir. Çocuğun hakları, en üstün haklar arasında kabul gördüğünden boşanma süreci sebebiyle çocuğa verilecek olan haklar, yasa koyucu tarafından itina ile düzenlenmiştir.

Yoksulluk Nafakası:


Yoksulluk nafakası, yeterli ve düzenli geliri olmadığı için boşanma sonrasında yoksulluğa düşecek olan eşe ödenmesine hükmedilen çeşididir. Yoksulluk nafakası, gerekli şartları sağlamak koşuluyla hem kadına hem de erkeğe verilmiş bir haktır.

 • Nafakanın alacaklısı tarafın ağır kusurlu olduğu durumlarda yardım nafakasından söz edilmez.
 • Nafakanın alacaklısı düzenli bir işte çalışıyorsa, yoksulluk nafakasından söz edilmez.
 • Yoksulluk nafakası kendiliğinden hükmedilmez. Yoksulluk nafakası isteyecek olan kişinin gerekli durumu mahkemeye iletmesi gerekmektedir.

Yardım Nafakası


Yardım nafakası diğer nafakanın çeşitlerinden ayrı olarak boşanma durumundan bağımsızdır.  Burada söz konusu olan kişinin üst soy olarak nitelendirilen anne babası, altsoy olarak belirtilen çocukları ve kardeşleridir.

Yardım nafakası, koşullar sebebiyle yoksulluğa düşecek olan altsoy, üstsoy ve kardeşlere/kardeşler tarafından verilecek olan nafaka çeşididir. Talep ile verilen yardım nafakası dava sonucu tarihinden itibaren geçerli olabilmektedir.

Yardım nafakası hükmedilebilmesi için ödeyecek olan tarafın (anne, baba, çocuklar ve kardeşler) refah içinde bulunması gerekmektedir.

 Boşanma ve boşanma sebepleriyle ilgili merak ettikleriniz hakkında bilgilenmek için “boşanma” isimli makalemizi inceleyebilirsiniz.

6 Comments

6 thoughts on “Nafaka
 1. […]  Nafaka kavramı ve çeşitleri ile ilgili bilgi almak için "nafaka" isimli makalemize göz […]

 2. […]  Nafaka kavramı ve çeşitleri ile ilgili bilgi almak için "nafaka" isimli makalemize göz […]

 3. […]  Nafaka kavramı ve çeşitleri ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için "nafaka" isimli makalemize göz […]

 4. […]  faka kavramı ve çeşitleri ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için "nafaka" isimli makalemize göz […]

 5. […]  Nafaka kavramı ve çeşitleri ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için "nafaka" isimli makalemize göz […]

 6. […]  Nafaka kavramı ve çeşitleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi almak için "nafaka" isimli makalemize göz […]

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *