Sağlık Hukuku ve Malpraktis Davaları
Malpraktis (Yanlış tıbbi uygulama) davaları
Sağlık personeline sağlık hukuku eğitimlerinin verilmesi