Tedbir nafakası nedir

Tedbir Nafakası

Tedbir  Nafakası nedir?

Tedbir Nafakası; boşanma davasının açılmasıyla birlikte hakim tarafından hükmedilen ve gerekli görüldüğü hallerde dava sonucu kesinleşinceye kadar devam edebilen, tarafların boşanma sürecinde yaşam standartlarının olumsuz yönde değişmemesi açısından verilen bir nafaka türüdür. Tedbir nafakası, taraflardan birinin boşanma davası sebebiyle maddi anlamda zora düşeceği durumlarda gündeme gelir.

Boşanma davalarında, dava kesin bir hükümle maddi anlamda sonuca ulaşıncaya kadar, geçici olarak eşlerden birinin karşı tarafa (genellikle kocanın karısına) eşinin ve varsa çocuklarının bakım ve barınma konularında iaşelerini temin etmek amacıyla her ay ya da hakimin gerekli gördüğü hallerde toplu olarak, ödemeye sorumlu olduğu nafakadır.

Türk Medeni Kanunu'nda özel olarak belirtilmiş boşanma sebepleri hakkında bilgi almak için " boşanma " isimli makalemizi okuyabilirsiniz...

Tedbir nafakası hakkında bazı bilgiler

  • Türkiye’de uygulanan temel üç ayrı nafaka türü bulunmaktadır, tedbir nafakası bunlardan biridir.
  • Tedbir nafakasında almak/ödemek için davanın sonuçlanması beklenmez, dava sürerken hakim nafakanın ödenmesine hükmedebilir.
  • Tedbir nafakası ihtiyaç esasına göre verilir, nafakaya hükmedilmesi esnasında cinsiyet ayrımı yapılmaz.
  • Nafakaya başvuru yapılabilmesi için tarafların ayrı yaşama hakkı kazanmış olmaları gerekmektedir. Boşanma davasının açılmış olması çiftlere ayrı yaşama hakkı kazandırır.Eski Medeni Kanun’un 162/2. maddesinde her iki eşe de boşanma veya ayrılık davası açıldığı andan itibaren ayrı yaşama hakkı tanınmıştı. Günümüzde Medeni Kanun’un 21,171 ve 186. maddeleri bir arada değerlendirmesiyle aynı sonuca ulaşmak mümkündür.
  Boşanma sürecini sorunsuz bir şekilde yürütmek için “ boşanmada erkeğin hakları ” konulu makalemize göz atabilirsiniz.

Tedbir Nafakası Şartları ve  Usulleri

Bu şartları anlamak için öncelikle Türk Medeni Kanunu’nda tedbir nafakasının nasıl yer aldığına bakmak gerekmektedir.

Türk Medeni Kanunu 169. maddesi, ayrılık ya da boşanma davasının açılmasının akabinde ve davanın devam süresince hakimin gerekli gördüğü geçici önlemleri re’sen alabileceği beklenilmektedir.

Ancak yine de;
Tedbir Nafakası almak isteyen tarafların talebin uygunluğuna göre Asliye Hukuk ya da Sulh Hukuk mahkemelerine dilekçe vererek bunu talep etmesi önerilir.

Tedbirin temel amacı, çiftlerin boşanma sürecinden maddi ve manevi anlamda olumsuz etkilenmesini engellemek, bu anlamda kişilerin daha önceki yaşam standartlarını kaybetmeden bu süreci atlatmalarını sağlayacak maddi desteğin verilmesidir.

Türk Medeni Kanunu 186. maddesinde ise eşlerin, evlilikten gelen birlikteliğin giderlerine kendi güçleri ve imkanları doğrultusunda emek veya mal varlıklarıyla eşlik ederler hükmü yer almaktadır. Bu hüküm göstermektedir ki, dava süresince eşlerden birinin diğerinden nafaka talep etmesi üzerine ihtiyaç sahibi olan tarafın maddi anlamda zor duruma düşmesini engellemek adına birlikteliğin getirdiği zorunluluklardan biri olarak ihtiyaç sahibi taraf içinde tedbir ön görülebilir.

  faka kavramı ve çeşitleri ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için "nafaka" isimli makalemize göz atabilirsiniz...

Tedbir Nafakası Çeşitleri

Tedbir nafakası, nafakanın hükmedildiği ve ödeme yükümlülüğünün getirildiği zamana göre iki ayrı şekilde tanımlanmaktadır. Tedbir nafakasını diğer nafaka yöntemlerinden ayıran en önemli özelliği boşanma davası öncesinde veya boşanma davası sürerken bir taraf için tedbir nafakasına hükmedilebilir. Bu durumda nafakanın aylık şekilde ödenmesine karar verildiyse boşanma davası sürerken nafakanın ödenmesine başlanır.

Boşanma Davası Sırasında Talep Edilen Tedbir Nafakası

Boşanma davaları her zaman kısa ve hızlı bir şekilde sonuçlanamayabilmektedir. Bu süreçte ayrı yaşama hakkı olan ve genellikle ayrı yaşamaya başlayan çiftler, evin ayrılmasıyla birlikte yeni ve farklı koşullarda yaşamaya başlamaktadır. Davanın devam ettiği bu süreçte, maddi anlamda zora düşecek olan taraf, kendisi ve çocuklarının bakımına dair zor durumda kalacağını beyan edip tedbir talebinde bulunduğunda boşanma davası devam ederken tedbir nafakasına hükmedilebilmektedir.

Türk Medeni Kanun’un 169. maddesine göre ise hakim boşanma davası sırasında re’sen tedbir nafakasına hükmedebilmektedir. Bu, başvuru yapılmadan yani tarafların özel talebi olmasa bile, hakimin gerekli gördüğü koşullarda da tedbir verilebileceği anlamına gelebilmektedir. Re’sen verilecek tedbir durumları için hakim, tanık ifadelerini ve tarafların görüşlerini dinleyerek, elindeki diğer deliller ve belgeler doğrultusunda boşanma davası süresince tarafların mağdur olmaması ve varsa çocukların bakımı için gerekli masrafların uygun şekilde karşılanması için tedbir nafakasını öngörür.

Boşanma Davası Açılmadan Talep Edilen Tedbir Nafakası

Taraflardan biri boşanma davası açmadan önce de ya da boşanma davası ile birlikte de tedbir nafakası talebinde bulunabilmektedir. Bu dava süreci öncesinde alınması gereken bazı tedbirler olduğu düşünüldüğünde sıklıkla başvurulan bir yöntemdir

Boşanma davası açılmadan direkt olarak istenilen tedbir nafakasının şartları, dava sırasında açılanın şartlarından farklı değildir.
İhtiyaç görüldüğü durumlarda tedbir nafakası başvurusu yapılabilmektedir.

Boşanma sürecini sorunsuz bir şekilde yürütmek için “ boşanmada erkeğin hakları ” konulu makalemize göz atabilirsiniz.

Tedbir nafakası ne zaman alınır?

Zamanlama hakim ara kararı ile hükme bağlanabilmektedir. Böylece boşanma davasının sonuçlanması beklenmeden hakim tarafından karara bağlanan tedbir istenilebilmektedir.

Bunun için alacaklı olan tarafın kendisi için hükmedilen tedbiri tahsil edebilmek üzere ödeme emri çıkarttırması gerekir. İcra müdürlükleri aracıyla ödeme emri, genel haciz vasıtasıyla takip edilerek nafaka alacağının tahsili sağlanır.

Nafakanın başlama tarihi hesaplanırken, karar tarihi değil, dava tarihi dikkate alınır. Nafakanın başlangıç tarihi olarak tedbir talep dilekçesi ya da istem tarihi olarak davanın açıldığı tarih belirlenmektedir.

Tedbir Nafakasının Miktarı Nasıl Belirlenir?

Nafakanın miktarının belirlenmesinde hakim öncelikle nafaka ödemeye yükümlü olacak kişinin imkanlarına ve mali durumuna bakarak karar verilir.

Nafaka miktarının belirtilmesi hususunda yargıtayın benzer kararlarına bakıldığında, tedbir nafakası alacaklısı, ihtiyaç sahibi olan eşin ve çocukların, bundan önceki ekonomik ve sosyal durumlarıyla uyumlu bir nafaka miktarı belirlenmesi gerektiğini öngörülmektedir.

Burada evlilik birliği devam ederken, eşin sağladığı geçim şartları ve sosyo-ekonomik koşullar göz önüne alınarak karar verilmektedir. Boşanma davasında kesinleşmiş kararlar öncesinde tarafların alışmış oldukları yaşam tarzlarından geri kalmayacak şekilde ihtiyaçlarının karşılanması sağlanmaya çalışılır.

Tedbir nafakası miktarı dava öncesinde hemen alınabilir, ancak daha sonrasında toplacak olan deliller ve yapılan araştırmalar sonucunda tnafaka miktarı arttırılabilir ya da azaltılabilir. Tarafların talep ettikleri nafaka miktarı günün koşullarına uygun değilse, hakim tarafından farklı bir nafaka miktarına (daha az ya da daha çok ) hükmedilebilir.

Nafaka alacaklısı kişi bundan “açıkça vazgeçtiğinde” herhangi bir tedbire ihtiyaç kalmayacağı için nafaka istenmez.

Tedbir Nafakası Ne Zaman Sonra Erer?

Tedbir nafakası adıyla bağlantılı olarak dava devam ederken alınması gereken tedbirleri içermektedir. Dava sonucu çıkan kararın ardından tedbir  kaldırılarak kararın gereklilikleri uygulamaya alınır.

Boşanma davasının maddi olarak kesin olarak hükümle bağlanmasının ardından, tedbir nafakası hakim tarafından iştirak nafakasına döndürülür yani boşanma davası esnasında takdir edilen tedbir nafakası kararın kesinleşmesi ile birlikte sonra erer.

Tedbir Nafakasında Görevli Mahkemenin Belirlenmesi

Dava öncesinde talep edilen tedbir nafakası:

Dava öncesinde talep edilmek istenilen tedbirlerde davacı tedbir nafakası için başvuru dilekçesini Asliye Hukuk Mahkemesi’ne ya da Sulh Hukuk Mahkemesi’ne verebilir.

Dava esnasında talep edilen tedbir nafakası:

Tedbir talebi boşanma davası ile birlikte ya da dava açıldıktan hemen sonra verilmişse bu konuda dava dilekçesini inceleyecek olan görevli mahkeme “Asliye Hukuk Mahkemesi”dir.

Yetkili mahkemenin belirlenmesi, Türk Medeni Kanunu’nun 201. maddesi evlilik birlikteliğinin korunması yönünde tedbir kararı isteminde yetkili mahkemenin, eşlerden birinin  yerleşim yerinin mahkemesidir hükmetmiştir. Böylece tedbir kararı başvurusu için eşlerden birinin ikametgahının bulunduğu yerleşim yeri mahkemesine gitmesi yeterli olacaktır.

Eşlerin ayrı yaşadığı durumlarda kendi yerleşim yeri mahkemesine ilk talepte bulunulan yerin mahkemesi yetkili mahkeme olur.

3 Comments

3 thoughts on “Tedbir Nafakası
  1. […] şartları, miktarı ya da TMK'daki yeri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi alabilmek için " Tedbir Nafakası " konulu yazımıza göz […]

  2. […] şartları, miktarı ya da TMK'daki yeri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi alabilmek için " Tedbir Nafakası " konulu yazımıza göz […]

  3. […]  Tedbir nafakası ile ilgili daha ayrıntılı bilgi almak için " tedbir nafakası" konulu yazımıza göz […]

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *