kardeşe yardım nafakası

Yardım Nafakası

Yardım Nafakası Nedir?

Yardım nafakası, yardım edilmediği takdirde zor ve muhtaç duruma düşecek olan bir kişinin açtığı mahkeme sonrası, üstsoyu (anne, baba) altsoyu (çocuklar) ve/veya kardeşlerinin, -refah içinde yaşıyor olmaları koşuluyla- o kişiye, mahkeme tarafından hükmedilen miktarda ödenen yardım ödemesidir. Burada, zarurete düşen kişinin yaşamını idame ettirebilmek için yakın ailesinden yardım alması gerekliliği üzerinde durulmaktadır. .

Türk Medeni Kanunu’nun 364. maddesi herkesin, yoksulluk içerisindeki ailesine (altsoy, üstsoy ve kardeşler) nafaka verme yükümlülüğü olduğunu belirtmiştir.

Yardım Nafakası Hakkında Bilgiler

 • Davası aile mahkemeleri tarafından görülmektedir.
 • Yardım nafakası ihtiyacı olan bir kişi, yerleşim yerindeki aile mahkemesine giderek dava açabilir.
 • Yasada belirtildiği üzere anne, baba, kardeşler ve çocukların birbirlerine karşı yardım yükümlülüğü bulunmaktadır.
 • Yardım nafakası geçim sıkıntısı ve yoksulluğa düşme durumlarında yükümlü kişilere dava açılması suretiyle istenilebilir.
 • Evlat edinilenler de yardım nafakası yükümlüsü olarak altsoy ile aynı sorumluluğa sahiptir
 • Çocuklar için alınan nafaka olan iştirak nafakası ile karıştırılmamalıdır. Yardım nafakası, eğitim süreci sonrasında belirli bir yaş gözetilmeden talep edilebilir.
 • Yardıma muhtaç haldeki kişinin geçiminin sağlanması bir bakım kurumu tarafından gerçekleştiriliyorsa, bu kurumun da yasada belirtilen akrabalara yardım nafakası davası açma hakkı doğar.

Yardım nafakası, boşanma davası içerisinde görülen bir husus değildir. Çocuklar (altsoy) için istenilen yardım nafakası söz konusu olduğunda ise harç parası yatırılarak yardım nafakası talebinin yeni bir dava olarak görülmesi tavsiye edilir.

Yardım nafakası hakkında bilgi veren ilgili kanunun 364. maddesinde yardım nafakası talep edilebilecek olan akrabaların, altsoy, üstsoy ve kardeşler olabileceği belirlenmiştir. Boşanma davalarında zor durumda olacak tarafın yardım alabilmesi için yoksulluk nafakası talepleri yer bulur.

 Boşanma sonrası eşlerin birbirinden isteyebildiği, " Yoksulluk Nafakası " konusu hakkında ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz...

Yardım Nafakasının Şartları Ve Usülleri

Yardım nafakası alabilmek için bir dava açılarak bu talep belirtilmelidir.
Geçim zorluğu çekerek yoksulluğa düşmüş bir kişi aile bireylerinden yardım nafakası alabilir, bunun için yapılması gereken kendi başına ya da bir avukat aracılığıyla ikame ettiği yerleşim bölgesindeki “aile mahkemelerine” giderek, yasada açıkça belirtilmiş olan hısımlarından yardım için nafaka talebinde bulunabilir.

Nafaka alacaklısının yardım edilmediği takdirde yoksulluğa düşecek olması şartı

Yardım nafakası almak isteyen kişinin refah içerisinde yaşıyor olması düşünülemez. Kişinin kendi yaşamını idame edemiyor olması, yoksulluk ve geçim sıkıntısı içerisinde olması anne, baba, kardeş ve çocuklardan oluşan yakın akrabalarının bakım yükümlülüğe girdiği anlamını taşır.

Yoksulluk kavramı Türk Medeni Kanunu’nda açık bir şekilde tanımlanmamıştır. Nafaka davalarında karar verilirken dikkate alınan değişkenler davanın neticesine farklı şekillerde etki etmektedir. Hakim,  davacının yaşam koşullarının yanı sıra günün sosyal ve ekonomik koşullarını ve birçok farklı durumu göz önünde bulundurarak davacının yaşamını idame ettirebilmesi için ekonomik yardıma ihtiyacının olup olmadığı ve var ise bu yardımın ne kadar olması gerektiğine karar verir.

Boşanma sürecini sorunsuz bir şekilde yürütmek için “boşanmada kadının hakları” konulu makalemize göz atabilirsiniz.

Tarafların mali gücüne göre hükmedilirYardım nafakasına hükmedilebilmesi için nafaka yükümlüsünün ve alacaklısının mali durumları dikkatlice araştırılır. Nafaka yükümlüsü kardeş olacak ise, yasada belirtildiği üzere o kardeşin refah içerisinde olması şartı aranmaktadır. Anne baba ve çocuklardan istenilecek olan yardım nafakalarına dair ise “refah içerisinde olma” şartı aranmamaktadır.

Hakim, yapacağı incelemenin ardından nafakanın verilip verilemeyeceğine ve miktarına karar verir.

Nafaka alacaklısı, imkanı olduğu halde çalışmıyorsa o kişiye nafaka hükmedilmez.

Nafaka yükümlülüğünün kaldırılması

Yardım yükümlülüğü, Türk Medeni Kanunu uyarında 365. maddede yakın akrabalardan bazılarına verilmiştir. Bunlar kişinin yaşına bakılmaksızın anne ve babası, çocukları ya da varsa kardeşleridir. Kanunda yardım nafakası ile ilgili eş ya da eski eşe dair benzer yükümlülük yer almamaktadır. Kanun eşlerden birinin zaruret haline düşebileceği durumlar için farklı şartlar nail olduğunda yoksulluk nafakasını hükmederken, kardeşler arası, anne baba ve çocuklar arasında ortaya çıkan ihtiyaç hallerinde yardım nafakası gündeme gelir.

Yardım Nafakası ancak ve ancak

 • anne ve baba
 • çocuk veya çocuklar
 • kardeş veya kardeşler

yanı sıra evlatlık çocuklar ve farklı bir sebepten yasal olarak sorumluluğunuz altında olan kişilerdir.

Bu konu ile ilgili olan 365. maddenin 3. bendinde, bu nafakanın aile bireylerinden birinden ya da bir kaçından istenmesinin hakkaniyete aykırı olduğu düşünülürse hakim nafakanın kaldırılmasını ya da azaltılmasını hükmedebilir. Bu nafakanın, geleneklerimiz ve etik kurallar çerçevesinde toplumda refahı arttıracak bir çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *